Înregistrare

Politica globală de confidențialitate privind clienții

1.Introducere

Hager SAS, împreună cu afiliații săi („Hager”, „noi” sau „pe noi, nouă, ne”), a emis această Politică globală de confidențialitate privind clienții („denumită în continuare „Politica”) pentru a prezenta modul în care gestionăm Datele cu caracter personal pe care le deținem despre Clienții noștri (denumiți în continuare și „dvs.”).

Respectăm dreptul la viață privată al persoanelor și ne angajăm să gestionăm Datele cu caracter personal în mod responsabil și în conformitate cu legislația aplicabilă. Această Politică prevede care sunt Datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le colectăm și le prelucrăm, scopurile Prelucrării acestor date, precum și drepturile dvs. conexe.

Dacă aveți orice fel de nelămuriri cu privire la standardele aplicabile, observații sau întrebări referitoare la această Politică, contactați-ne la datele de contact din Secțiunea 14 de mai jos.

2.Definiții

„Client” înseamnă orice fel de clienți existenți sau potențiali care au încheiat un contract cu Hager sau cu oricare dintre afiliații săi în scopul achiziționării de produse Hager și/sau al beneficierii de servicii furnizate de Hager.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice fel de informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă care este un Client. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” sau „Prelucrate” înseamnă orice fel de operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra Datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau, în orice alt mod, punerea la dispoziție, alăturarea ori combinarea, precum și blocarea, ștergerea sau distrugerea.

3.Entitatea responsabilă cu prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal

Fiecare afiliat al companiei Hager este responsabil cu prelucrarea Datelor cu caracter personal pe care le colectează de la Clienții săi. Pentru mai multe detalii privind entitatea Hager, care este operatorul dvs. de date, utilizați datele de contact din Secțiunea 14 de mai jos.

4.Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm

În contextul acordului dintre dvs. și Hager, putem prelucra tipurile de Date cu caracter personal prezentate mai jos.

• Date de identificare – precum numele, data nașterii.
• Date de contact – precum adresa de la locul de muncă, număr de telefon / adresa e-mail de la locul de muncă etc.
• Detalii profesionale – precum denumirea postului / funcția, organizația afiliată, adresa punctului de lucru etc.
• Detalii financiare – precum numărul contului bancar, detaliile privind cardul de credit.
• Elemente de identificare națională – precum codul unic de identificare fiscală și codul TVA.
• Informații privind istoricul dvs. de achiziții efectuate la noi (mai exact, produsele și serviciile achiziționate).

Pentru a asigura executarea corespunzătoare a contractului nostru cu clienții, putem și să obținem anumite Date cu caracter personal de la partenerii noștri de afaceri și de la terți furnizori (de exemplu, instalatorii de produse Hager), care ne pot furniza informații specifice legate de istoricul dvs. de achiziții efectuate la noi (inclusiv numele, adresa, produsele/serviciile achiziționate) sau, în anumite cazuri, putem obține Date cu caracter personal din surse disponibile în mod public (de exemplu, din registrul comerțului).

5.Scopurile prelucrării Datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucrăm Date cu caracter personal despre Clienții noștri în următoarelescopuri:

• în scopul gestionării contului unui client (gestionarea comenzilor, taxarea, facturarea, colectarea datoriilor etc.);
• pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și a furniza Clienților noști produsele și serviciile noastre;
• pentru a furniza informații și notificări Clienților noștri cu privire la produsele sau serviciile achiziționate sau la starea și calitatea produselor lor;
• pentru a furniza servicii de asistență tehnică pentru Clienții noștri și servicii post-vânzare (inclusiv informații tehnice despre produsele noastre);
• pentru a gestiona orice fel de întrebări, plângeri sau solicitări de revendicare primite de la Clienții noștri în legătură cu produsele și serviciile pe care le-au achiziționat de la Hager;
• în scopuri de marketing direct, publicitate și relații publice în ceea ce privește activitățile economice, produsele și serviciile companiei Hager și pentru a informa Clienții noștri despre progresele importante care au loc la Hager;
• pentru a gestiona profilurile de cont de Client pe site-urile noastre (MyHager, myDiagral) și pentru a oferi acces la astfel de profiluri. Pentru informații suplimentare privind Datele cu caracter personal pe care le colectăm online, citiți Politica noastră de confidențialitate privind site-ul ;
• pentru a respecta legile aplicabile în ceea ce privește calitatea produselor și răspunderea pentru produsele cu defect și în cazurile în care se prevede prin legi și reglementări sau pentru a exercita sau apăra drepturile legale ale grupului global de companii Hager;
• pentru a ne ajuta să ne desfășurăm activitatea mai eficient și pentru a verifica și a îmbunătăți calitatea produselor și/sau serviciilor noastre;
• pentru a efectua studii de cercetare și dezvoltare împreună cu diferiți parteneri Hager;
• în scopuri de dezvoltare a companiilor, raportare internă și pentru a realiza analize și studii statistice despre produsele și serviciile noastre;
• pentru a efectua sondaje, anchete privind gradul de satisfacție și studii în rândul Clienților noștri;
• pentru a furniza instruire și formare tehnică pentru clienții noștri;
• pentru a evalua performanța;
• pentru a investiga încălcări ale legii sau încălcări ale altor politici Hager.

6.Legalitatea Prelucrării

Colectăm și prelucrăm Date cu caracter personal în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a executa acordul dintre noi și dvs. (cu alte cuvinte, pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre). În anumite cazuri, este posibil să fie nevoie să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta legile aplicabile, după caz. În acest caz, Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru ca noi să putem respecta o obligație legală sau contractuală. Fără Datele dvs. cu caracter personal nu putem gestiona raportul pe care îl avem cu dvs. și nu putem respecta legile aplicabile.

În cazurile în care legislația aplicabilă prevede acest lucru, vă vom solicita să vă dați consimțământul înainte de a prelucra Datele dvs. cu caracter personal (de exemplu, în scopuri de marketing direct).

În toate celelalte cazuri, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal dacă o astfel de prelucrare corespunde intereselor noastre legitime și nu prevalează în fața intereselor, drepturilor și libertăților dvs. fundamentale privind protecția datelor. Un astfel de caz este, de exemplu, cel în care prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în contextul operațiunilor generale interne de afaceri.

7.Cui îi transmitem Datele dvs. cu caracter personal?

Avem grijă să permitem accesul la Datele cu caracter personal numai persoanelor care au nevoie de un astfel de acces pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile și terțelor părți care le accesează în scop legitim. Ori de câte ori îi permitem unei terțe părți să acceseze Datele cu caracter personal, luăm măsuri corespunzătoare pentru a garanta că informațiile sunt utilizate în conformitate cu această Politică și că se păstrează securitatea și confidențialitatea informațiilor.

7.1 Transmiterea către alte companii din cadrul grupului

Putem transmite Datele dvs. cu caracter personal cu alți membri ai grupului Hager sau le putem oferi acces la acestea pentru a facilita gestionarea și administrarea conturilor Clienților noștri, în scopuri de marketing direct și alte scopuri legitime de afaceri.

7.2 Transmiterea către furnizorii terți de servicii

În plus, oferim acces la anumite Date cu caracter personal terților furnizori de servicii, care ne furnizează servicii de prelucrare de date, de exemplu, în contextul gestionării platformei IT sau al serviciilor de asistență, al serviciilor de infrastructură și aplicații, al marketingului, al analizelor de date etc. De asemenea, putem dezvălui Date cu caracter personal consultanților externi, avocaților și consilierilor care ne oferă asistență în activitatea noastră. Vom proceda astfel pe baza principiului „nevoii de a cunoaște” și în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor.

7.3 Transmiterea către autoritățile publice

De asemenea, dezvăluim Date cu caracter personal autorităților publice, precum autoritățile naționale fiscale, în conformitate cu legile aplicabile.

7.4 Transmiterea către alte terțe părți

Putem dezvălui Date cu caracter personal și cu alte terțe părți în baza altor temeiuri legale, inclusiv:

● pentru a respecta obligațiile noastre legale, inclusiv cazurile în care acest lucru se impune prin lege, reglementări sau contract, sau pentru a răspunde unei hotărâri judecătorești, unui proces administrativ sau judiciar, inclusiv unei citații în justiție, unui audit realizat de către guvern sau unui mandat de percheziție, dar fără a se limita la acestea;
● pentru a răspunde solicitărilor legale din partea autorităților publice (inclusiv din motive de securitate națională sau de aplicare a legii);
● în vederea stabilirii, exercitării sau apărării împotriva unor litigii potențiale, iminente sau reale, după cum este necesar;
● pentru a proteja interesele esențiale ale altei persoane, după caz;
● în cazul vânzării, atribuirii sau al altui transfer total sau parțial al activității noastre;
● cu consimțământul dvs.

8.Stocarea și securitatea datelor

Hager stochează toate Datele cu caracter personal pe serverele sale din Spațiul Economic European (SEE). Hager ia măsurile de securitate administrative, tehnice și fizice corespunzătoare, concepute pentru a contribui la păstrarea confidențialității și integrității Datelor cu caracter personal și pentru a le proteja împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării neautorizate, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, utilizării necorespunzătoare și împotriva oricărui alt mod ilegal de prelucrare a Datelor cu caracter personal pe care le deține. În conformitate cu legile privind protecția datelor și cu politicile interne, Hager acordă atenția necesară securității în toate punctele de infrastructură tehnologică adecvate.

9.Transferurile de Date cu caracter personal în afara UE/SEE

În general, Hager stochează toate Datele cu caracter personal în UE/SEE. Cu toate acestea, fiindcă acționăm la nivel global, este posibil să fie nevoie să transferăm anumite Date cu caracter personal în alte țări decât cele în care Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate inițial, de exemplu, pentru a oferi acces la date unora dintre furnizorii noștri. Este posibil ca unele dintre aceste țări să fie situate în afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE). În astfel de cazuri, Hager va lua măsurile de securitate corespunzătoare pentru garanta un nivel de protecție adecvat Datelor cu caracter personal care sunt transferate în afara SEE, precum semnarea unor clauze contractuale tip emise de UE cu importatorul de date sau luarea altor măsuri pentru a furniza un nivel de protecție pentru date, în conformitate cu legislația UE. Dacă doriți să obțineți o copie a măsurilor de securitate aplicate, utilizați datele de contact din Secțiunea 14 de mai jos.

10.Păstrarea datelor cu caracter personal

Vom stoca Datele dvs. cu caracter personal pe durata raportului cu dvs. și conform cerințelor legislației aplicabile. În general, acest lucru înseamnă că Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate până la finalul relației contractuale dintre dvs. și noi, precum și pe durata unei nevoi legitime de afaceri în curs de a proceda astfel pe care o putem avea. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în scopuri de marketing atât timp cât nu vă dezabonați de la primirea de mesaje de marketing.

11.Drepturile dvs. privind confidențialitatea datelor

În baza legilor aplicabile privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi:

• dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu Datele dvs. cu caracter personal iar, în caz afirmativ, dreptul de a accesa Datele dvs. cu caracter personal și de a obține o copie a acestora;

• dreptul la rectificarea Datelor dvs. cu caracter personal inexacte și la completarea Datelor dvs. cu caracter personal incomplete;

• dreptul la ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal și restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal în baza anumitor temeiuri legale;

• dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de o anumită situație în care vă aflați, în cazurile în care o astfel de prelucrare este necesară în scopul realizării intereselor legitime ale companiei Hager;

• dreptul de a solicita portabilitatea Datelor dvs. cu caracter personal în cazurile în care prelucrarea se realizează pe baza consimțământului dvs. sau a unui contract și Prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate.

• dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment dacă prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului dvs.Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea niciunei Prelucrări pe care am efectuat-o înainte de retragere. Nu va afecta nici Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal efectuată în baza unor temeiuri legale privind Prelucrarea, altele decât consimțământul;

• de asemenea, aveți dreptul să vă dezabonați de la comunicările de marketing pe care vi le trimitem în orice moment. Puteți să vă exercitați acest drept dând clic pe linkul de „dezabonare” sau „renunțare” din mesajele de marketing pe care vi le trimitem. Pentru a vă dezabona de la alte forme de marketing (cum ar fi prin poștă sau telemarketing), contactați-ne utilizând datele de contact din Secțiunea 14;

dreptul de a depune plângere la o autoritate de protecție a datelor, cu privire la colectarea și utilizarea Datelor dvs. cu caracter personal de către noi.Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală de protecție a datelor. (Datele de contact ale autorităților de protecție a datelor din Spațiul Economic European, Elveția și anumite țări din afara Europei sunt disponibile aici.)

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile descrise mai sus, utilizați datele de contact din Secțiunea 14 de mai jos. Vom răspunde tuturor cererilor primite de la persoane care doresc să-și exercite drepturile referitoare la protecția datelor în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

12.Actualizările acestei Politici

Este posibil ca această Politică să fie actualizată periodic pentru a reflecta orice fel de modificări necesare în practicile noastre privind confidențialitatea. În astfel de cazuri, vă vom informa pe Site-ul nostru și vă vom indica la începutul Politicii data celei mai recente actualizări. Vă recomandăm să reveniți periodic pe acest site pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestei Politici.

13.Referințe

Este posibil ca această Politică să fie completată cu alte politici și proceduri (inclusiv în cazurile în care acest lucru este necesar în vederea respectării legilor privind protecția datelor din diferite țări) care pot fi găsite pe Site-ul nostru.

14.Date de contact

Pentru orice fel de întrebări sau cereri referitoare la această Politică, vă rugăm să ne contactați prin intermediul acestui formular.

Dacă sunteți client Hager, vă rugăm să consultați și Global Customer Privacy Policy.